Yhteystiedot

Automaalaus Pasi Seppänen palvelee Kurikassa

Automaalaamo palvelee yksityisiä, autoliikkeitä ja vakuutusyhtiöitä Kurikassa Etelä-Pohjanmaalla. Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme! Anna palautetta tai jätä yhteydenottopyyntö lomakkeella.

Yhteydenottolomake

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

nen – Asiakasrekisteriä koskevat rekisteriselosteet

Rekisteriselosteen päiväys 18.5.2018

ASIAKASREKISTERIÄ KOSKEVA TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterin pitäjä: Automaalaus Pasi Seppänen T:mi

  1. Puhelin: 040 5581 571
  2. E-mail: automaalaripasi@gmail.com
  3. Käyntiosoite: Hallikatu 2, 61300 Kurikka
  4. Postiosoite: Keskuspuistikko 29, 61300 Kurikka
  5. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Mari Seppänen, 040 5301 456

2. Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Asiakasrekisterin tarkoituksena on mahdollistaa rekisterinpitäjän kulloinkin tarjoamien moottoriajoneuvojen korikorjaus- ja maalauspalveluiden tarjoaminen, kehittäminen sekä niiden laadun varmistaminen. Tietojen kerääminen perustuu sähköpostitse tehtyihin yhteydenottoihin, sopimukseen palvelun ostamisesta ja asiakkaan suostumukseen.

Asiakasrekisteriin talletettuja, kohdassa 4 mainittuja henkilötietoja voidaan käsitellä henkilötietolainsäädännön mukaisesti seuraavia tarkoituksia varten:

  • Asiakas- tai muun sopimussuhteen perustaminen, toteuttaminen ja ylläpito;
  • Rekisterinpitäjän palveluiden tarjoaminen, tuottaminen ja kehittäminen, yhteydenpito asiakkaaseen sekä muut asiakaspalvelutarkoitukset;
  • Järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen ja varmistaminen sekä rikosten ja väärinkäytösten selvittäminen;
  • Laskutus- ja perintätoimenpiteet sekä luotonvalvonta;
  • Suoramarkkinointi, mielipide- ja markkinatutkimukset, tutkimus, tilastointi ja analysointi sekä muut perustellut käyttötarkoitukset, kuten asiakkaan tekemien valintojen perusteella tapahtuva profilointi yksilöllisemmän ja monipuolisemman sisällön ja palvelun tarjoamiseksi asiakkaalle.

4. Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilytys:

Asiakasrekisteriin talletettavat tiedot voivat vaihdella asiakkaan tekemien valintojen mukaisesti. Tiedot voivat käsittää ainakin seuraavat tiedot asiakkaasta: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut asiakkaan palvelussa tekemät valinnat sekä profilointitiedot.

Asiakkaan tiedot säilytetään toistaiseksi, mutta ne voidaan poistaa asiakassuhteen päätyttyä tai henkilön vaatimuksesta, ellei säilyttäminen tätä pidempään ole perusteltua pakottavasta lainsäädännöstä tai viranomaistutkinnasta johtuen.

5. Säännönmukaiset tietolähteet:

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään asiakkaan sähköpostitse tekemän yhteydenoton, korjauksen ajanvarauksen ja/tai laskutuspyynnön yhteydessä. Lisäksi tietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää yleisesti ja vapaasti käytettävissä olevaa tietopalvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Asiakasrekisteriin talletettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa kohdassa 3 mainittuja tarkoituksia varten rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille. Tietoja voidaanmyös luovuttaa viranomaisille laissa määritellyissä tilanteissa ja/tai laissa säädettyä tarkoitusta varten.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Asiakkaan tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle kohdan 3 mukaisia tarkoituksia varten henkilötietolain 5 luvun mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:

A. Manuaalinen aineisto

Manuaalista henkilötietoja sisältävää aineistoa säilytetään lukituissa tiloissa. Henkilötietoja sisältävään aineistoon ei ole pääsyä ulkopuolisilla henkilöillä tai sellaisilla työntekijöillä, joiden työtehtäviin asianomainen henkilötietojen käsittely ei kuulu.

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Tiedot suojataan teknisesti ja tallennetaan tietoturvallisella tavalla siten, ettei tietoihin ole pääsyä ulkopuolisilla henkilöillä tai sellaisilla työntekijöillä, joiden työtehtäviin asianomainen henkilötietojen käsittely ei kuulu. Tiedot sijaitsevat lukitussa tilassa sijaitsevalla palvelimella ja tilaan pääsyä on rajoitettu.

9. Rekisteröidyn oikeudet:

A. Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä tai puutteita, asiakas voi esittää kohdassa 1. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisterinpitäjä voi myös korjata tällaisen tiedon oma-aloitteisesti.

B. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa asiakas voi olla yhteydessä rekisterinpitäjään sähköpostitse tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen tai mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Yhteystiedot

Automaalaus Pasi Seppänen
Hallikatu 2
61300 Kurikka
Puh. 040 558 1571
automaalaripasi@gmail.com
www.automaalausseppanen.fi